Taisyklės / kainos

- Klientas arba lankytojas - asmuo, kuris naudojasi portalu flirtai.lt, naršo, talpina skelbimus, juos koreguoja.


Klientas, kuris siunčia SMS supranta ir yra informuotas apie kainą.


SMS

KAINA

Numerio gavimo kaina (skelbimo).
5,00 EUR / vienas SMS
Skelbimo talpinimo kaina.
5,00 EUR / vienas SMS
Kitos papildomos paslaugos.5,00 EUR / vienas SMS- Portalas arba Svetainė - platforma adresu flirtai.lt, kuri skirta atvaizduoti Kliento patalpintiems skelbimams. Pats portalas skelbimų netalpina ir nėra už juos atsakingas. 

- Naudodamiesi Svetaine Jūs patvirtinate, kad esate susipažinęs su šios sutarties sąlygomis ir taisyklėmis (toliau – Taisyklės), sutinkate su Taisyklėmis ir įsipareigojate jų laikytis. 

- Svetainės lankytojas (klientas), kuris talpina skelbimus yra visiškai atsakingas už skelbimo turinį, nuotraukas ar video medžiagą. Klientas pripažįsta ir sutinka, kad jis pats, o ne flirtai.lt, yra atsakingas už visą Turinį, kurį gauna, siunčia ar bet kuriais kitais būdais perduoda naudodamasis Svetaine ir (ar) Paslaugomis. Taip pat visą ir bet kokią informaciją, įskaitant duomenis, duomenų bazes, simbolius, tekstą, fotografijas, paveikslėlius, video medžiagą, dokumentus, bet tuo neapsiribojant, kurią Klientas pateikia, gauna, saugo, siunčia, priima ar perduoda naudodamasis Paslaugomis ir (ar) Svetaine. 

- flirtai.lt suteikia tik platformą ir už turinį nėra atsakingas.

- Bet koks informacijos paskelbimas ir/ar padarymas viešai prieinama Svetainėje nėra laikoma flirtai.lt pasiūlymu (oferta) sudaryti sandorį.

- Lankytojas/klientas naudodamasis Svetaine ir/ar Paslaugomis, sutinka paisyti ir nepažeisti nusistovėjusių elgesio ir moralės normų, nepažeisti teisės aktų reikalavimų bei trečiųjų asmenų teisių ir teisėtų interesų, įskaitant teisės aktų, reglamentuojančių intelektinės nuosavybės apsaugą, asmens duomenų apsaugą, reklamos reguliavimą ir kitų.

- Lankytojas/klientas įsipareigoja neatlikti jokių veiksmų, kurie prieštarauja taikytiniems teisės aktams, gerai moralei ar pažeidžia trečiųjų asmenų teises, įskaitant, bet neapsiribojant: nelegalių nuotraukų talpinimu, nepadarių nuotraukų talpinimu, šmeižiančiu turiniu.

- Šalys susitaria, kad kiekvieną kartą pateikdamas bet kokį Turinį Klientas patvirtina ir garantuoja, kad jis turi visas teises, leidimus, sutikimus ir ar licencijas atlikti tuos veiksmus su Turiniu, kuriuos Klientas atlieka, įskaitant teisę naudoti Turinyje esančius prekių ženklus ir autorių teisių objektus, skelbti Turinį, padaryti jį viešai prieinamą. Už bet kokius pažeidimus yra atsakingas klientas, o ne flirtai.lt

- Portalas gali pateikti turimą informacija apie Klientą tretiesiems asmenims jeigu Klientas pažeidė taisykles.

- flirtai.lt neprisiima atsakomybės už skelbiamą informaciją ir jos panaudojimo pasekmes.

- flirtai.lt - neatsako už talpinamas nuotraukas, jų legalumą ar cenzurą. Skelbimo savininkas prisiima pilną atsakomybę už pateiktas nuotraukas.

- Kiekvienas skelbdamas naują skelbimą atsako už skelbiamos informacijos tikslumą bei prisiima visą atsakomybę už jos panaudojimo pasekmes.

- Šios taisyklės yra skelbiamos nuo tinklapio sukūrimo dienos ir paskutinį kartą keistos 2016-05-05.

- Šios taisyklės gali būti pakeistos bet kuriuo metu be jokio perspėjimo.

- flirtai.lt turi teisę fiksuoti informacijos davėjų IP adresus.


Lankytojas, kuris naudojasi puslapiu flirtai.lt  supranta, kad:

NEATSAKOME už skelbimų turinį bei jame esančias nuotraukas.

NEATSAKOME už skelbimuose pateiktų duomenų tikrumą.

NEATSAKOME už skelbimuose pateiktų telefono numerių tikrumą.

NEATSAKOME už suteiktų paslaugų kokybę.


Skelbimo trinimas

Lankytojas gali paprašyti ištrinti skelbimą jeigu prašymą atsiunčia į el. paštą info@flirtai.lt su skelbimo nuoroda ir paaiškinamąją priežastimi.